Wilman käyttäjätunnukset huoltajille

Oppilaiden huoltajat saavat oppilaitoksilta henkilökohtaisen avainkoodin Wilma-käyttäjätunnuksen tekemistä varten. Käyttäjätunnusta varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite.

Wilma ohjaa tunnusten tekoa vaihe vaiheelta. Tee huoltajan käyttäjätunnus avainkoodilla osoitteessa:
https://wilma.edukouvola.fi/connect

Kuvallinen ohje Wilman huoltajatunnuksen tekemiseksi avainkoodilla